.

1. Administratorem danych osobowych jest Górnik Zabrze SA z siedzibą Zabrzu, ul. Roosevelta 81.

2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez: • adres email gornikzabrze@gornikzabrze.pl, • telefonicznie pod numerem (32) 271 49 26, • pisemnie na adres Górnik Zabrze SA ul. Roosevelta 81, 41-800 Zabrze.

3. U Administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez: • email: iod@gornikzabrze.pl, • pisemnie na adres Górnik Zabrze SA ul. Roosevelta 81, 41-800 Zabrze.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: • realizacji złożonego zamówienia, • przesyłania drogą elektroniczną na wskazany w profilu adres e-mail Newslettera Górnik Zabrze oraz innych publikacji i informacji zawierających reklamy, • przesyłania drogą elektroniczną na wskazany w profilu adres e-mail Newslettera oraz innych publikacji i informacji zawierających reklamy i oferty produktów klubowych Górnik Zabrze oraz firm będących oficjalnym partnerem handlowym Klubu. • przesyłania mailingów informacyjnych o nowych produktach Górnik Zabrze, • tworzenia zbiorczych statystyk i raportów dotyczących profilu użytkownika serwisów internetowych Górnik Zabrze, • otrzymywania: przesyłek pocztowych na podany adres, telefonów, SMS i MMS na podane numery telefonów od Górnik Zabrze z informacjami oraz publikacjami o działalności klubu zawierającymi reklamy,

5. Administrator będzie przekazywał dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora w zakresie usług związanych z realizacją obowiązków i uprawnień wynikających z umowy – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora.

6. Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunkowych) lub do momentu wycofania zgody, jeżeli podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda.

7. W związku z przetwarzaniem o którym mowa wyżej, przysługują Państwu następujące prawa: • prawo dostępu do treści danych osobowych, • prawo żądania ich sprostowania (korekty), • prawo usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, • prawo przenoszenia danych osobowych do innego administratora, • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, • prawo wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub inspektorem ochrony danych.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuj Więcej informacji Odrzuć